Krescadon tehtävä on auttaa asiakkaitaan kirkastamaan strategiansa sekä laatimaan selkeä ja käytännöllinen strategian toteutussuunnitelma. Jos ja kun strategia on selkeä, kirkastetaan tuoteportfolio strategian mukaiseksi, positioidaan tuotteet markkinoille ja lopuksi hallitaan tuotteen elinkaari alusta loppuun ja viritetään palveluprosessit tehokkaiksi ja automaattisiksi.

Strategian sparraus

Strategian kirkastaminen markkina- ja asiakaslähtöisesti, "rönsyjen" karsiminen sekä käytännön toteutussuunnitelman laatiminen.

 

Prosessien tehostaminen

Palveluprosessien turhien mutkien suoristaminen ja automatisointi ohjelmistorobotiikan keinoin.

Tuotteistus

Tuotteen kehitys ja elinkaaren hallinta ideasta kehityksen, positiointiin markkinoille, tuotekuvausten ja kehitysroadmapin laatimiseen jne.

Strategia

Prosessit

Tuotteet